Real de Gandia

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Real de Gandía La Safor Marta A. Signes Castellá
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
2.286 2.286 2.363 2.395
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 53,54€ 55,76€ 75,78€ 80,33€
Rànquing import de la taxa 26 29 24 24

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 920,56 930,04 953,10 987,30
Rànquing en la producció de residus per habitant 19 15 19 16
Kg de residus per habitant 402,69 406,84 403,34 412,23
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -20,51 -18,53 -40,51 -36,03
Kg de residus per habitant respecte al COR 29,23 32,08 16,76 22,33

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 32.148 32.726 33.029 34.072
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 70 76 76 79
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14,06 14,32 13,98 14,23
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -0,81 -4,30 -5,26 -5,31
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -4,56 -4,42 -5,12 -5,39

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 37.700 40.880 42.820
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  18 35 18 21
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 16,49 17,30 17,88
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 5,77 17,30 3,90
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 10,48 -2,75 7,04 5,86

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 69.000 115.500 116920
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 21 34 17 19
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 30,18 48,88 49
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0,90 48,88 16,10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 14,58 -2,82 27,27 28,46