L’Alqueria de la Comtessa

Transparencia / Datos en tu población / L’Alquería de la Comtessa
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
L’Alquería de la Comtessa La Safor Salvador Femenia Peiró
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.504 1.451 2.639 1.418
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 52,19€ 61,33€ 74,32€ 80,54€
Rànquing import de la taxa 33 13 27 27

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 608,32 672,22 689,42 698,26
Rànquing en la producció de residus per habitant 18 08 90 07
Kg de residus per habitant 404,47 463,28 261,24 492,43
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -18,74 37,90 -182,61 44,17
Kg de residus per habitant respecte al COR 31,01 88,52 -125,34 102,53

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 28.874 38.845 29.022 29.760
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 43 22 85 47
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 19,20 26,77 11,00 20,99
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 4,32 8,16 -8,24 1,45
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 0,57 8,04 -8,10 1,37

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 31.960 35.580 36.780
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  14 35 25 10
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 21,25 13,48 25,94
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 10,53 13,48 11,96
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 15,24 -2,75 3,22 13,92

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 39.000 83.180 84220
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 24 34 25 14
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 25,93 31,52 59
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -3,35 31,52 26,67
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 10,33 -2,82 9,91 39,03