Llanera de Ranes

Transparencia / Datos en tu población / Llanera de Ranes
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Llanera de Ranes La Costera Antonio Vicente Lluch Llorens
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
1.058 1.046 1.042
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 71,38€ 61,46€ 80,52€
Rànquing import de la taxa 06 12 12

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 384,99 365,44 379,08
Rànquing en la producció de residus per habitant 32 34 34
Kg de residus per habitant 363,88 349,37 363,80
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 8,42 -7,33 7,78
Kg de residus per habitant respecte al COR -9,58 -25,39 -22,78

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 25.332 25.346 25.371
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 26 32 34
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 23,94 24,23 24,35
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 0,63 8,35 8,73
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 5,32 5,50 5,25

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 7.160
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 13.062 8.654
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 35 34 85
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 12,35 8,31
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 4,69 8,31
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -3,26 -2,82 -13,31