Llocnou d’en Fenollet

Transparencia / Datos en tu población / Llocnou d’En Fenollet
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Llocnou d’En Fenollet La Costera Cristobla Rodríguez Soler
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
919 907 887 893
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 74,08€ 56,23€ 86,38€ 82,35€
Rànquing import de la taxa 05 28 06 06

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 292,55 286,53 318,38 285,45
Rànquing en la producció de residus per habitant 45 64 35 67
Kg de residus per habitant 318,33 315,91 358,94 319,65
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -37,13 -40,79 2,92 -42,42
Kg de residus per habitant respecte al COR -55,13 -58,85 -27,64 -70,25

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 17.012 16.996 17.060 17.296
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 48 57 53 55
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 18,51 18,74 19,23 19,37
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -4,80 2,86 3,61 3,02
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -0,11 0,00 0,13 -0,25

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 6.095 10.863
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 84 30
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87 12,16
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87 2,77
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39 0,14

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 7.134 7.517 9332
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 48 34 77 50
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,76 8,47 10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0,11 8,47 0,47
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -7,84 -2,82 -13,14 -9,91