Llosa de Ranes

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Llosa de Ranes La Costera EVARIST AZNAR TERUEL
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
3,575 3,511 3,599 3,585 3,575 3,642 3,687 3.652
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 76.35€ 58.00€ 78.97€ 78.71€ 79.37€ 85.95€ 91.78€ 101.94€
Rànquing import de la taxa 4,00 24,00 15,00 18,00 18,00 16,00 10,00 2,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 1,295.72 1,268.96 1,228.56 1,149.71 1,137.18 1,133.83 1,193.880 1,224.040
Rànquing en la producció de residus per habitant 26 43 77 57 77 61 22
Kg de residus per habitant 362.44 361.42 341.36 320.70 317.20 311.32 323.81 335.17
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 4.72 -14.65 -35.72 -33.55 -45.32 -38.51 -19.26
Kg de residus per habitant respecte al COR -11.02 -13.34 -45.22 -63.07 -66.98 -60.14 -56.06 -42.01

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 57,740 57,156 57,244 58,632 62,511 62,922 47,580 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 60 66 63 66 66 61 80 68
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 16.15 16.28 15.91 16.35 17.44 17.28 12.90 14.85
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -7.16 0.40 0.28 0.00 0.23 2.65 -1.08 1.11
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 5.32 5.50 5.25 5.16 7.23 -0.53 -4.43 -2.83

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 24,731 37,521 44812.50 45045.00 52080.00 48298.26
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 40 37 62 47 44
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.87 10.47 12.53 12.37 14.13 13.23
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4.13 6.87 1.08 1.73 0.93 2.00 1.57
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 -2.75 -3.39 -1.55 1.73 -2.32 -0.94 -2.26

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 35,793 29,241 37863 40869.00 48074.50 47826.00 45167.87
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 41 34 89 46 47 56 47 47
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 10.01 8.12 11 11 13.200 12.97 12.37
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 2.36 8.12 0.58 1.00 -2.73 2.55 1.30
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -5.59 -2.82 -13.49 -9.80 1.00 -8.17 -8.71 -9.88