Llosa de Ranes

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Llosa de Ranes La Costera Evarist Aznar Teruel
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
3.575 3.511 3.599
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOSE ALBA JUAN Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Guadassuar (Consorci Ribera i Valldigna, Pla Zonal 5. Àrea de gestió V4)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 76,35€ 58,00€ 78,97€
Rànquing import de la taxa 04 24 15

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 1.295,72 1.268,96 1.228,56
Rànquing en la producció de residus per habitant 33 26 43
Kg de residus per habitant 362,44 361,42 341,36
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 6,98 4,72 -14,65
Kg de residus per habitant respecte al COR -11,02 -13,34 -45,22

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 57.740 57.156 57.244
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 60 66 63
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 16,15 16,28 15,91
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -7,16 0,40 0,28
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -2,47 -2,46 -3,19

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 24.731
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 35.793 29.241
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 41 34 89
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 10,01 8,12
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 2,36 8,12
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -5,59 -2,82 -13,49