Novetlè

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Novetlè La Costera Sergio Sanchis Vila
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
856 854 858
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 63,92€ 61,70€ 80,91€
Rànquing import de la taxa 14 10 10

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 325,51 331,63 369,54
Rànquing en la producció de residus per habitant 25 18 14
Kg de residus per habitant 380,27 388,33 430,70
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 24,80 31,62 74,69
Kg de residus per habitant respecte al COR 6,81 13,56 44,13

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 571.275 16.076 16.095
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 01 56 56
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 667,38 18,82 18,76
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 644,07 2,94 3,14
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 648,75 0,09 -0,34

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 5.896
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 8.088 7.001
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 42 34 88
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 9,45 8,16
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 1,79 8,16
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -6,15 -2,82 -13,45