Novetlè

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Novetlè La Costera SERGIO SANCHIS VILA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
856 854 858 838 837 857 853 861
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 63.92€ 61.70€ 80.91€ 91.09€ 90.99€ 89.86€ 92.93€ 89.85€
Rànquing import de la taxa 14,00 10,00 10,00 1,00 3,00 7,00 7,00 35,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 325.51 331.63 369.54 399.53 411.96 348.68 354.672 310.715
Rànquing en la producció de residus per habitant 18 14 16 08 16 17 10
Kg de residus per habitant 380.27 388.33 430.70 476.77 491.60 406.86 415.79 360.88
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 31.62 74.69 120.35 140.85 50.22 53.47 6.45
Kg de residus per habitant respecte al COR 6.81 13.56 44.13 93.00 107.42 35.40 35.93 -16.30

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 571,275 16,076 16,095 16,474 18,911 16,359 11,640
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 01 56 56 53 44 48 72 38
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 667.38 18.82 18.76 19.66 22.57 19.09 13.65 17.82
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 644.07 2.94 3.14 3.31 5.36 4.46 -0.34 4.07
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 0.44 -3.52 -5.43 -5.56 -9.93 1.28 -3.69 0.14

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 5,896 8,945 10475.00 10546.20 11585.00 11173.97
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 33 37 64 51 54
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.87 10.67 12.51 12.31 13.58 12.98
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4.13 6.87 1.28 1.73 0.86 1.46 1.32
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 -2.75 -3.39 -1.35 1.73 -2.38 -1.48 -2.51

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 8,088 7,001 9026 9553.20 11312.40 9844.00 10449.74
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 42 34 88 38 47 48 57 56
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 9.45 8.16 11 11 13.311 11.54 12.14
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 1.79 8.16 0.79 1.00 -2.73 1.12 1.06
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -6.15 -2.82 -13.45 -9.59 1.00 -8.06 -10.14 -10.12