L’Olleria

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
l’Olleria La Vall d’Albaida Ruth Martínez Soler
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
8.369 8.311 8.261 8.225
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali l’Olleria
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 57,11€ 44,31€ 65,84€ 65,39€
Rànquing import de la taxa 21 73 53 53

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 2.559,83 2.550,03 2.730,12 2.629,11
Rànquing en la producció de residus per habitant 68 74 55 73
Kg de residus per habitant 305,87 306,83 330,48 319,65
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 0,38 -2,72 11,40 -3,03
Kg de residus per habitant respecte al COR -67,59 -67,94 -56,10 -70,25

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 758.361 144.409 143.993 145.268
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 04 61 58 61
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 90,62 17,38 17,43 17,66
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 68,24 -5,35 -5,34 -5,59
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 71,99 -1,36 -1,67 -1,96

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 60.279 86.978 59.949
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 20 27 82
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,25 10,53 7,29
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,25 10,53 -3,71
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,50 0,27 -4,73

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 64.887 86.152 72024
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 19 31 77
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,81 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,81 10,43 -2,11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,99 -11,18 -11,60