Moixent

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Moixent La Costera GUILLERMO JORQUES LLADOSA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
4,527 4,378 4,371 4,318 4,302 4,307 4,326 4,365
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Vallada
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 51.70€ 52.02€ 71.30€ 74.52€ 75.40€ 83.46€ 93.33€ 99.09€
Rànquing import de la taxa 34,00 43,00 39,00 33,00 32,00 28,00 6,00 8,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 1,428.99 1,477.67 1,467.65 1,526.44 1,530.53 1,573.75 1,745.634 1,670.673
Rànquing en la producció de residus per habitant 37 48 28 32 28 20 09
Kg de residus per habitant 315.66 337.52 335.77 353.51 354.45 365.39 403.52 382.74
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -19.18 -20.25 -2.91 3.70 8.75 41.20 28.32
Kg de residus per habitant respecte al COR -57.80 -37.24 -50.81 -30.26 -29.73 -6.07 23.65 5.56

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 85,099 85,258 85,364 86,978 94,050 84,991 68,660 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 45 51 50 49 48 41 54 42
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 18.80 19.47 19.53 20.14 21.78 19.73 15.87 17.18
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -4.51 3.59 3.91 3.79 4.57 5.11 1.88 3.44
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -13.37 -4.58 -4.79 -4.69 -4.69 1.92 -1.47 -0.50

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 30,036 45,569 53975.00 54205.20 56668.91
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 38 37 59 71 53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.87 10.55 12.55 12.59 11.37 12.98
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4.13 6.87 1.16 1.73 1.14 -0.75 1.32
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 -2.75 -3.39 -1.47 1.73 -2.10 -3.69 -2.50

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 37,618 37,028 45984 49225.20 56852.40 36561.00 52995.99
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 44 34 78 44 47 52 86 55
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8.31 8.47 11 11 13.305 8.45 12.14
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0.66 8.47 0.67 1.00 -2.73 -1.97 1.07
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -7.29 -2.82 -13.14 -9.71 1.00 -8.06 -13.23 -10.11