Moixent

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Moixent La Costera Teófilo Fito Martí
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
4.527 4.378 4.371 4.318
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Vallada
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 51,70€ 52,02€ 71,30€ 74,52€
Rànquing import de la taxa 34 43 39 39

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 1.428,99 1.477,67 1.467,65 1.550,86
Rànquing en la producció de residus per habitant 47 37 48 28
Kg de residus per habitant 315,66 337,52 335,77 359,16
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -39,80 -19,18 -20,25 -2,91
Kg de residus per habitant respecte al COR -57,80 -37,24 -50,81 -30,74

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 85.099 85.258 85.364 86.978
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 45 51 50 49
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 18,80 19,47 19,53 20,14
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -4,51 3,59 3,91 3,79
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 0,17 0,74 0,43 0,52

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 30.036 45.569
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 38
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87 10,55
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87 1,16
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39 -1,47

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 37.618 37.028 45984
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 44 34 78 44
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8,31 8,47 11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0,66 8,47 0,67
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -7,29 -2,82 -13,14 -9,71