Montesa

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Montesa La Costera Jose Barberá Ferrer
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.257 1.227 1.204 1.180
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Montesa
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 69,73€ 60,81€ 87,36€ 89,64€
Rànquing import de la taxa 09 14 05 05

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 561,08 399,78 484,14 479,31
Rànquing en la producció de residus per habitant 09 51 20 17
Kg de residus per habitant 446,36 325,82 402,11 406,19
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 90,90 -30,88 46,10 44,12
Kg de residus per habitant respecte al COR 72,90 -48,94 15,53 16,29

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 3.747 30.991 30.957 31.603
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 90 28 26 25
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 2,98 25,26 25,71 26,78
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -20,33 9,38 10,09 10,43
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -15,64 6,52 6,61 7,16

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 8.273 12.552
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 84 35
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87 10,64
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87 1,25
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39 -1,38

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 9.766 10.281 12666
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 47 34 75 40
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,77 8,54 11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0,12 8,54 0,75
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -7,83 -2,82 -13,07 -9,63