Xàtiva

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Xàtiva La Costera Roger Cerdà Boluda
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
29.095 28.973 29.070 29.045
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
INDITEC Traslado a planta de Tratamiento de manera directa Xàtiva
Planta de destí dels residus
Guadassuar (Consorci Ribera i Valldigna, Pla Zonal 5. Àrea de gestió V4)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 66,74€ 61,71€ 79,01€ 80,88€
Rànquing import de la taxa 11 09 14 14

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 11.226,37 11.160,98 11.422,70 11.381,21
Rànquing en la producció de residus per habitant 23 20 21 20
Kg de residus per habitant 385,85 385,22 392,94 391,85
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 30,39 28,52 36,92 29,78
Kg de residus per habitant respecte al COR 12,39 10,46 6,36 1,95

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 398.555 386.641 390.057 396.326
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 71 79 79 81
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 13,70 13,34 13,42 13,65
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -9,61 -2,54 -2,20 -2,70
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -4,92 -5,39 -5,68 -5,97

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 207.220 230.460 261.520
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  31 35 65 56
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,12 7,93 9,00
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 2,99 7,93 -0,39
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 1,11 -2,75 -2,33 -3,02

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 240.000 246.992 299306
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 46 34 76 54
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8,25 8,50 10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0,60 8,50 0,32
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -7,35 -2,82 -13,11 -10,06