Montitxelvo

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Montitxelvo La Vall d’Albaida No consorciat
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
665 644 614 605
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 50,65€ 60,43€ 74,47€ 72,61€
Rànquing import de la taxa 38 16 26 26

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 198,31 212,89 209,81 193,39
Rànquing en la producció de residus per habitant 81 46 42 66
Kg de residus per habitant 298,21 330,57 341,71 319,65
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -7,28 21,03 22,62 -3,03
Kg de residus per habitant respecte al COR -75,25 -44,19 -44,87 -70,25

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 43.157 5.298 5.493 5.733
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 05 88 89 88
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 64,90 8,23 8,95 9,48
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 42,52 -14,50 -13,82 -13,77
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 46,27 -10,51 -10,15 -10,14

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 4.790 6.465 4.454
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 07 27 73
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,44 10,53 7,36
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,44 10,53 -3,64
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,69 0,27 -4,66

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 5.156 6.403 5352
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 07 31 69
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8,01 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 8,01 10,43 -2,02
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,18 -11,18 -11,51