Pobla del Duc

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Pobla del Duc La Vall d’Albaida Vicent Gomar Moscardó
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
2.556 2.564 2.589 2.537
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 49,72€ 55,50€ 78,37€ 77,37€
Rànquing import de la taxa 40 30 17 17

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 744,39 778,95 825,58 814,62
Rànquing en la producció de residus per habitant 87 77 70 59
Kg de residus per habitant 291,23 303,80 318,88 321,10
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -14,25 -5,74 -0,20 -1,58
Kg de residus per habitant respecte al COR -82,23 -70,96 -67,70 -68,80

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 83.145 49.631 49.637 50.702
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 15 52 54 50
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 32,53 19,36 19,17 19,99
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 10,15 -3,37 -3,60 -3,26
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 13,91 0,62 0,07 0,37

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 18.410 27.259 18.787
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 29 27 68
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,18 10,53 7,41
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,18 10,53 -3,59
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,43 0,27 -4,61

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 19.817 27.000 22573
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 27 31 64
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,73 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,73 10,43 -1,97
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,91 -11,18 -11,46