Palomar

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Palomar La Vall d’Albaida No consorciat
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
588 581 579 576
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 35,90€ 45,67€ 57,95€ 57,29€
Rànquing import de la taxa 77 65 77 77

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 178,06 195,53 189,02 184,12
Rànquing en la producció de residus per habitant 75 39 59 68
Kg de residus per habitant 302,82 336,55 326,45 319,65
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -2,66 27,00 7,37 -3,03
Kg de residus per habitant respecte al COR -70,64 -38,22 -60,13 -70,25

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 65.131 21.908 21.835 22.093
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 03 08 10 09
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 110,77 37,71 37,71 38,36
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 88,39 14,98 14,94 15,11
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 92,14 18,97 18,61 18,74

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 4.235 6.096 4.203
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 17 27 80
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,29 10,53 7,30
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,29 10,53 -3,70
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,54 0,27 -4,72

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 4.559 6.038 5048
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 16 31 76
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,85 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,85 10,43 -2,11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,02 -11,18 -11,60