Quatretonda

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Quatretonda La Vall d’Albaida No consorciat
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
2.378 2.338 2.278 2.239
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 48,01€ 49,49€ 66,91€ 68,87€
Rànquing import de la taxa 47 53 50 50

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 720,58 690,31 703,38 720,43
Rànquing en la producció de residus per habitant 74 87 76 53
Kg de residus per habitant 303,02 295,26 308,77 321,76
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -2,47 -14,29 -10,31 -0,92
Kg de residus per habitant respecte al COR -70,44 -79,50 -77,81 -68,14

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 60.316 60.128 59.619 61.562
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 23 26 23 23
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 25,36 25,72 26,17 27,50
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 2,99 2,99 3,40 4,25
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 6,74 6,98 7,07 7,88

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 17.128 23.985 16.532
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 13 27 70
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,33 10,53 7,38
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,33 10,53 -3,62
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,57 0,27 -4,64

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 18.437 23.757 19861
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 14 31 67
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,89 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,89 10,43 -2,00
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,06 -11,18 -11,49