Terrateig

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Terrateig La Vall d’Albaida Celia Juan Escriva
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
300 296 284
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 38,37€ 44,74€ 60,86€
Rànquing import de la taxa 70 71 70

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 92,31 96,04 96,43
Rànquing en la producció de residus per habitant 63 53 46
Kg de residus per habitant 307,69 324,46 339,55
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 2,20 14,91 20,47
Kg de residus per habitant respecte al COR -65,77 -50,31 -47,03

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 11.875 12.395 12.197
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 09 05 06
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 39,58 41,88 42,95
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 17,20 19,15 20,18
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 20,96 23,14 23,85

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 2.161 2.990
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 16 27
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,30 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,30 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,55 0,27

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 2.445 2.962
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 03 31
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8,26 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 8,26 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,44 -11,18