Ràfol de Salem

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Ráfol de Salem La Vall d’Albaida Gustavo Hernández Gomar
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
423 423 425
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 36,71€ 45,48€ 59,94€
Rànquing import de la taxa 75 68 72

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 130,72 135,41 137,81
Rànquing en la producció de residus per habitant 61 59 66
Kg de residus per habitant 309,02 320,13 324,25
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 3,53 10,59 5,17
Kg de residus per habitant respecte al COR -64,44 -54,63 -62,32

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 10.168 10.249 10.438
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 25 33 31
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 24,04 24,23 24,56
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 1,66 1,50 1,79
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 5,41 5,49 5,46

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 3.047 4.475
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 26 59
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,20 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,20 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,45 0,27

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 3.248 4.432
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 31 31
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,68 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,68 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,86 -11,18