Contenidor groc

A la fracció d’envàs lleuger dipositem ampolles, pots, caixes, safates i terrines de plàstic. Embolcalls de plàstic, llandes i pots, safates d’alumini. Brics, bosses de plàstic i taps metàl·lics.