Resta no selectiva

A la fracció de resta no selectiva dipositem matèria orgànica domèstica i residus que no es poden llençar als contenidors de recollida selectiva. Residus que necessiten un tractament particular es porten a l’ecoparc