Arxius Portal de transparència

CALENDARI FISCAL TAXA 2020 CALENDARI FISCAL TAXA 2020 30 abril, 2020

0.3 MiB

Edicte estudi de viabilitat econòmica-financera contracte de concessió de serveis de recollida d'oli usat doméstica bop nº 39 26022020 Edicte estudi de viabilitat econòmica-financera contracte de concessió de serveis de recollida d'oli usat doméstica bop nº 39 26022020 26 febrer, 2020

Edicte del Consorci de Residus Pla Zona V5 sobre estudi de viabilitat economicofinancera relatiu a la concessió del servei de recollida i gestió d'oli de cuina usat en l'àmbit territorial de l'àrea de gestió de residus V5.

0.3 MiB

Representants de la Junta de Govern Representants de la Junta de Govern 13 gener, 2020

Llistat amb tots els representants de la Junta de Govern del Consorci de Residus.

0.3 MiB
1 2 3 15