Recursos humans

Institucional i organitzativa

Edicte de constitució de borsa de TAG-A1 i nomenament de funcionaria Edicte de constitució de borsa de TAG-A1 i nomenament de funcionaria 12 febrer, 2019

Resolució de Gerència aprovant la constitució de la borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball de tècnic d’administració general, subgrup A1 de titulació i nomenament de funcionaria.

0.5 MiB

Resultat definitiu de la selecció per a la constitució d’una borsa de treball de  tècnics d’administració general A1 Resultat definitiu de la selecció per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics d’administració general A1 23 gener, 2019

Edicte del tribunal de selecció per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de tècnic d'administració general, subgrup A1 de titulació, pel procediment de concurs.

0.5 MiB

Resultats de l'entrevista del tribunal de selecció per a llocs d'administratiu C1 Resultats de l'entrevista del tribunal de selecció per a llocs d'administratiu C1 22 gener, 2019

Edicte del tribunal de selecció per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs d'administratiu, subgrup C1 de titulació, pel procediment de concurs.

1.7 MiB

Valoració de mèrits i memòria presentada borsa de treball de tècnics d’administració general A1 Valoració de mèrits i memòria presentada borsa de treball de tècnics d’administració general A1 11 gener, 2019

Edicte del tribunal de selecció per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de tècnic d'administració general, subgrup A1 de titulació, pel procediment de concurs.

0.6 MiB

Llista definitiva d’amesos i exclosos per borsa de treball  temporal per a cobrir llocs d’administratius, subgrup C1 Llista definitiva d’amesos i exclosos per borsa de treball temporal per a cobrir llocs d’administratius, subgrup C1 3 gener, 2019

Anunci de la Llista definitiva d'admesos i exclosos en la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball d'administratiu, subgrup C1 de titulació.

0.7 MiB

Resultats de l'entrevista del tribunal de selecció per a llocs de tècnic d'administració general A1 Resultats de l'entrevista del tribunal de selecció per a llocs de tècnic d'administració general A1 17 desembre, 2018

Edicte del tribunal de selecció per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de tècnic d'administració general, subgrup A1 de titulació, pel procediment de concurs.

0.6 MiB
1 2