Recursos humans

Institucional i organitzativa

Resolució de gerència per la qual es rectifiquen les bases de la convocatòria de selecció de personal de tècnic coordinador del servei de compostatge Resolució de gerència per la qual es rectifiquen les bases de la convocatòria de selecció de personal de tècnic coordinador del servei de compostatge 16 juliol, 2019

Resolució de Gerència per la qual es rectifiquen les bases bases específiques de les proves selectives que regeixen la convocatòria de selecció de personal i constitució d’una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball de tècnic coordinador del servei de compostatge domèstic i comunitari del COR V5.

0.9 MiB

Bases específiques per a cobrir llocs de treball de tècnic coordinador del servei de compostatge domèstic i comunitari Bases específiques per a cobrir llocs de treball de tècnic coordinador del servei de compostatge domèstic i comunitari 19 juny, 2019

Bases específiques de les proves selectives que regeixen la convocatòria de selecció de personal i constitució d’una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball de tècnic coordinador del servei de compostatge domèstic i comunitari del COR V5.

0.7 MiB

Convocatòria per a cobrir llocs de treball de tècnic coordinador del servei de compostatge domèstic i comunitari Convocatòria per a cobrir llocs de treball de tècnic coordinador del servei de compostatge domèstic i comunitari 19 juny, 2019

Resolució d’aprovació de les bases de les proves selectives que regeixen la convocatòria de selecció de personal i constitució d’una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball de tècnic coordinador del servei de compostatge domèstic i comunitari del COR V5.

1.6 MiB

Edicte de constitució de borsa de TAG-A1 i nomenament de funcionaria Edicte de constitució de borsa de TAG-A1 i nomenament de funcionaria 12 febrer, 2019

Resolució de Gerència aprovant la constitució de la borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball de tècnic d’administració general, subgrup A1 de titulació i nomenament de funcionaria.

0.5 MiB

Resultat definitiu de la selecció per a la constitució d’una borsa de treball de  tècnics d’administració general A1 Resultat definitiu de la selecció per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics d’administració general A1 23 gener, 2019

Edicte del tribunal de selecció per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de tècnic d'administració general, subgrup A1 de titulació, pel procediment de concurs.

0.5 MiB

Resultats de l'entrevista del tribunal de selecció per a llocs d'administratiu C1 Resultats de l'entrevista del tribunal de selecció per a llocs d'administratiu C1 22 gener, 2019

Edicte del tribunal de selecció per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs d'administratiu, subgrup C1 de titulació, pel procediment de concurs.

1.7 MiB
1 2 3