Aielo de Malferit

Transparencia / Datos en tu población / Aielo de Malferit
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Aielo de Malferit La Vall d’Albaida José Luis Juan Pinter
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
4.705 4.724 4.706 4.646
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 50,46€ 61,52€ 78,43€ 77,33€
Rànquing import de la taxa 39 11 16 16

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 1.381,00 1.433,61 1.551,81 1.485,09
Rànquing en la producció de residus per habitant 84 78 56 72
Kg de residus per habitant 293,52 303,47 329,75 319,65
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -11,97 -6,07 10,67 -3,03
Kg de residus per habitant respecte al COR -79,94 -71,29 -56,83 -70,25

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 136.340 135.311 135.782 139.182
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 19 19 18 19
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 28,98 28,64 28,85 29,96
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 6,60 5,92 6,08 6,71
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 10,35 9,91 9,75 10,34

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 33.888 49.549 34.150
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 30 27 75
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,17 10,53 7,35
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 -2,91 -0,25 -3,65
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,42 0,27 -4,67

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 36.479 49.078 41030
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 28 31 70
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,72 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 -2,81 -0,48 -2,04
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,90 -11,18 -11,53