Aielo de Rugat

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Aielo de Rugat La Vall d’Albaida Jaime Soler Todolí
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
173 168 160 155
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 37,93€ 45,62€ 59,08€ 55,94€
Rànquing import de la taxa 71 67 75 75

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 51,81 55,38 54,73 49,55
Rànquing en la producció de residus per habitant 79 47 41 61
Kg de residus per habitant 299,47 329,66 342,08 319,68
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -6,01 20,12 22,99 -3,00
Kg de residus per habitant respecte al COR -73,99 -45,10 -44,50 -70,22

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 10.802 10.811 10.846 11.091
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 06 01 01 01
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 62,44 64,35 67,79 71,55
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 40,06 41,63 45,02 48,30
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 43,82 45,62 48,69 51,93

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 1.246 1.685 1.162
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 09 27 63
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,42 10,53 7,50
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,42 3,96 -3,50
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,67 0,27 -4,52

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1.341 1.669 1394
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 10 31 59
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,98 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,98 1,14 -1,88
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,16 -11,18 -11,37