Pinet

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Pinet La Vall d’Albaida Juan Ramon Chismol Mahiques
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
170 163 159 156
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 43,01€ 52,47€ 67,09€ 65,80€
Rànquing import de la taxa 56 40 49 49

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 51,51 54,42 53,10 49,87
Rànquing en la producció de residus per habitant 73 44 49 60
Kg de residus per habitant 303,02 333,88 333,98 319,68
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -2,47 24,34 14,90 -3,00
Kg de residus per habitant respecte al COR -70,44 -40,88 -52,60 -70,22

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 50.150 3.345 3.311 3.770
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 02 48 46 36
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 295,00 20,52 20,82 24,17
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 272,62 -2,20 -1,95 0,92
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 276,38 1,79 1,73 4,55

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 1.224 1.674 1.153
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 05 27 69
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,51 10,53 7,39
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,51 10,53 -3,61
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,76 0,27 -4,63

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1.318 1.658 1387
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 05 31 65
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8,09 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 8,09 10,43 -1,98
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,26 -11,18 -11,47