Albaida

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Albaida La Vall d’Albaida Josep Antoni Albert Quilis
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
5.987 5.933 5.946 5.908
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 39,34€ 50,68€ 63,56€ 65,51€
Rànquing import de la taxa 67 47 58 58

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 1.809,77 1.990,91 1.930,18 1.888,49
Rànquing en la producció de residus per habitant 76 40 65 71
Kg de residus per habitant 302,28 335,57 324,62 319,65
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -3,20 26,02 5,54 -3,03
Kg de residus per habitant respecte al COR -71,18 -39,20 -61,96 -70,25

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 122.472 124.270 124.006 125.656
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 37 44 45 45
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 20,46 20,95 20,86 21,27
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -1,92 -1,78 -1,92 -1,98
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 1,83 2,21 1,76 1,65

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 43.122 62.604 43.150
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 18 27 78
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,27 10,53 7,30
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,27 0,04 -3,70
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,52 0,27 -4,72

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 46.419 62.010 51841
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 17 31 73
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,82 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,82 0,36 -2,10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,00 -11,18 -11,59