Salem

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Salem La Vall d’Albaida Juli Fenollar Banyuls
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
432 437 437
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 46,27€ 42,38€ 71,42€
Rànquing import de la taxa 54 78 38

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 131,31 138,30 142,37
Rànquing en la producció de residus per habitant 70 63 62
Kg de residus per habitant 303,96 316,47 325,79
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -1,52 6,92 6,70
Kg de residus per habitant respecte al COR -69,50 -58,29 -60,79

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 15.532 15.585 15.481
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 14 13 13
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 35,95 35,66 35,43
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 13,58 12,94 12,65
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 17,33 16,93 16,33

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 3.112 4.601
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 33 27
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,12 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,12 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,37 0,27

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 3.349 4.557
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 32 31
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,66 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,66 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,84 -11,18