Atzeneta d’Albaida

Transparencia / Datos en tu población / Atzeneta d’Albaida
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Atzeneta d’Albaida La Vall d’Albaida Jose Hermenegildo Descals Guerrero
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.160 1.153 1.443 1.162
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 37,00€ 46,86€ 59,48€ 60,41€
Rànquing import de la taxa 74 59 74 74

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 354,93 385,75 375,11 371,43
Rànquing en la producció de residus per habitant 67 42 91 76
Kg de residus per habitant 305,97 334,56 259,95 319,65
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 0,49 25,02 -59,13 -3,03
Kg de residus per habitant respecte al COR -67,49 -40,20 -126,63 -70,25

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 19.041 18.937 20.093 20.697
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 57 65 77 60
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 16,41 16,42 13,92 17,81
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -5,96 -6,30 -8,85 -5,44
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -2,21 -2,31 -5,17 -1,81

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 8.355 15.193 8.383
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 21 27 87
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,25 10,53 7,21
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,25 10,53 -3,79
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,49 0,27 -4,81

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 8.994 15.049 10070
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 20 31 82
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,80 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,80 10,43 -2,20
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,98 -11,18 -11,69