Barxeta

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Barxeta La Costera VICENT MAHIQUES MARGARIT
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
1,615 1,607 1,577 1,604 1,601 1,586 1,136 1,134
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Ròtova Barxeta
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 70.64€ 51.85€ 70.74€ 75.28€ 71.74€ 78.00€ 79.19€ 82.37€
Rànquing import de la taxa 7,00 44,00 42,00 29,00 41,00 42,00 45,00 52,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 563.18 538.21 559.08 558.43 520.16 517.27 515.652 477.840
Rànquing en la producció de residus per habitant 41 36 45 51 45 66 72
Kg de residus per habitant 348.72 334.92 354.52 348.15 324.29 326.14 321.48 303.20
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -21.79 -1.49 -8.27 -26.46 -30.50 -40.84 -51.23
Kg de residus per habitant respecte al COR -24.74 -39.84 -32.06 -35.62 -59.89 -45.32 -58.39 -73.98

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 33,841 33,868 33,865 34,543 36,675 33,057 28,440 20.840
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 35 42 42 44 43 34 45 39
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 20.95 21.08 21.47 21.54 22.86 20.84 17.73 17.51
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -2.36 5.19 5.85 5.19 5.65 6.22 3.74 3.77
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -2.21 -2.31 -5.17 -1.81 -0.22 3.03 0.39 -0.17

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 10,836 16,441 20050.00 20172.60 21856.00 21011.77
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 45 37 51 50 43
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.87 10.25 12.52 12.72 13.63 13.33
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4.13 6.87 0.86 1.73 1.28 1.50 1.67
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 -2.75 -3.39 -1.77 1.73 -1.97 -1.44 -2.15

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 10,364 13,210 16591 18285.60 20935.00 13756.00 19649.92
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 51 34 82 52 46 57 84 46
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 6.42 8.38 10 11 13.199 8.58 12.47
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.24 8.38 0.36 1.00 -2.73 -1.84 1.40
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -9.18 -2.82 -13.23 -10.02 1.00 -8.17 -13.10 9.78