Barxeta

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Barxeta La Costera Juan Segarra Gómez
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.615 1.607 1.577 1.604
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
LIASUR Ròtova Barxeta
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 70,64€ 51,85€ 70,74€ 75,28€
Rànquing import de la taxa 07 44 42 42

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 563,18 538,21 559,08 567,37
Rànquing en la producció de residus per habitant 35 41 36 32
Kg de residus per habitant 348,72 334,92 354,52 353,72
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -6,74 -21,79 -1,49 -8,35
Kg de residus per habitant respecte al COR -24,74 -39,84 -32,06 -36,18

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 33.841 33.868 33.865 34.543
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 35 42 42 44
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 20,95 21,08 21,47 21,54
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -2,36 5,19 5,85 5,19
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 2,33 2,34 2,38 1,92

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 10.836 16.441
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 45
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87 10,25
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87 0,86
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39 -1,77

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 10.364 13.210 16591
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 51 34 82 52
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 6,42 8,38 10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,24 8,38 0,36
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -9,18 -2,82 -13,23 -10,02