Beniatjar

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Beniatjar La Vall d’Albaida Francisco Giner Monzó
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
240 226 219
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 31,57€ 40,02€ 53,59€
Rànquing import de la taxa 89 83 85

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 69,38 73,14 72,77
Rànquing en la producció de residus per habitant 88 55 53
Kg de residus per habitant 289,08 323,63 332,28
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -134,13 -101,75 -111,57
Kg de residus per habitant respecte al COR -84,39 -51,13 -54,30

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 7.353 7.322 7.235
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 17 14 16
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 30,64 32,40 33,04
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 15,76 13,79 13,80
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 12,01 13,66 13,94

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 1.729 2.306
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 04 27
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,65 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -10,72 7,65 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,90 0,27

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1.861 2.284
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 04 31
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8,23 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -29,28 8,23 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,41 -11,18