Benicolet

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Benicolet La Vall d’Albaida Ángel Canet Català
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
612 610 585 582
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 37,68€ 44,51€ 57,30€ 56,68€
Rànquing import de la taxa 72 72 80 80

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 202,77 195,92 198,73 186,04
Rànquing en la producció de residus per habitant 40 58 45 64
Kg de residus per habitant 331,33 321,18 339,71 319,66
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 25,84 11,64 20,63 -3,02
Kg de residus per habitant respecte al COR -42,13 -53,58 -46,87 -70,24

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 14.260 14.214 14.276 14.708
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 28 35 33 32
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 23,30 23,30 24,40 25,27
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 0,92 0,58 1,63 2,02
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 4,68 4,57 5,30 5,65

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 4.408 6.159 4.244
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 24 27 81
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,23 10,53 7,29
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,23 10,53 -3,71
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,47 0,27 -4,73

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 4.745 6.101 5101
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 23 31 75
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,78 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,78 10,43 -2,11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,96 -11,18 -11,60