Benigànim

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Benigànim La Vall d’Albaida No consorciado
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
6.120 5.912 5.850
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 47,03€ 49,00€ 64,24€
Rànquing import de la taxa 49 56 56

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 1.855,63 1.776,57 1.778,61
Rànquing en la producció de residus per habitant 71 81 82
Kg de residus per habitant 303,21 300,50 304,04
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -2,28 -9,04 -15,05
Kg de residus per habitant respecte al COR -70,25 -74,26 -82,54

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 120.275 123.112 115.816
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 41 45 48
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 19,65 20,82 19,80
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -2,73 -1,90 -2,97
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 1,03 2,09 0,70

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 44.080 61.594
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 06 27
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,46 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,46 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,70 0,27

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 47.450 61.009
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 06 31
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8,03 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 8,03 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,20 -11,18