Ontinyent

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Ontinyent La Vall d’Albaida Jaime Peris
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
35.621 35.534 35.342 35.395
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) porta a porta
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 46,69€ 54,52€ 72,06€ 75,06€
Rànquing import de la taxa 51 32 34 34

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 11.043,33 10.887,76 11.255,92 11.574,76
Rànquing en la producció de residus per habitant 59 75 71 46
Kg de residus per habitant 310,02 306,40 318,49 327,02
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 4,54 -3,14 -0,60 4,34
Kg de residus per habitant respecte al COR -63,44 -68,36 -68,09 -62,88

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 6.785 761.921 763.207 774.739
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 93 41 41 42
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 0,19 21,44 21,59 21,89
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -22,19 -1,28 -1,18 -1,36
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -18,43 2,71 2,50 2,27

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 519.869 372.109 591.740
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 01 27 24
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 14,63 10,53 16,72
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 14,63 10,53 5,72
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 11,88 0,27 4,70

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 563.482 368.575 505428
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 01 31 27
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 15,86 10,43 14
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 15,86 10,43 3,41
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 13,04 -11,18 -6,08