Bufali

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bufali La Vall d’Albaida Estefanía Mollà Camarasa
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
167 168 163
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 37,23€ 42,70€ 62,48€
Rànquing import de la taxa 73 77 60

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 52,70 50,88 55,19
Rànquing en la producció de residus per habitant 49 79 47
Kg de residus per habitant 315,58 302,89 338,57
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 10,10 -6,66 19,49
Kg de residus per habitant respecte al COR -57,88 -71,88 -48,01

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 2.170 4.545 4.500
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 73 21 21
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 12,99 27,05 27,61
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -9,38 4,33 4,84
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -5,63 8,32 8,51

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 1.203 1.716
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 31 27
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,16 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,16 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,41 0,27

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1.295 1.700
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 29 31
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,71 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,71 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,89 -11,18