Carrícola

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Carrícola La Vall d’Albaida Susana Chafer Nacher
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
98 95 95 93
Sistema de recollida
Recollida de 5 fraccions (orgànic, paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 31,78€ 35,58€ 41,64€ 37,18€
Rànquing import de la taxa 88 91 93 93

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 31,27 27,23 21,63 18,03
Rànquing en la producció de residus per habitant 44 89 92 93
Kg de residus per habitant 319,04 286,59 227,65 193,87
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 13,56 -22,95 -91,43 -128,81
Kg de residus per habitant respecte al COR -54,42 -88,17 -158,93 -196,03

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 2.017 3.480 3.445 3.552
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 36 12 12 10
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 20,58 36,63 36,26 38,19
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -1,80 13,91 13,49 14,94
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 1,96 17,90 17,16 18,57

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 706 1.000 689
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  30 35 27 67
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,20 10,53 7,41
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 6,90 10,53 -3,59
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 1,19 -2,75 0,27 -4,61

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 760 991 829
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 08 31 62
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8,00 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 8,00 10,43 -1,96
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,18 -11,18 -11,45