Castelló de Rugat

Transparencia / Datos en tu población / Castelló de Rugat
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Castelló de Rugat La Vall d’Albaida Antonio Esquinas Martínez
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
2.287 2.277 2.278 2.275
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 46,33€ 54,31€ 71,52€ 72,28€
Rànquing import de la taxa 53 34 36 36

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 693,18 732,14 741,82 727,20
Rànquing en la producció de residus per habitant 72 57 63 74
Kg de residus per habitant 303,10 321,54 325,64 319,65
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -2,39 11,99 6,56 -3,03
Kg de residus per habitant respecte al COR -70,36 -53,23 -60,93 -70,25

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 50.209 50.153 50.317 51.328
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 32 40 38 41
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 21,95 22,03 22,09 22,56
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -0,42 -0,70 -0,68 -0,69
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 3,33 3,29 2,99 2,94

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 16.472 23.985 16.532
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 23 27 84
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,23 10,53 7,27
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,23 10,53 -3,73
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,48 0,27 -4,75

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 17.732 23.757 19861
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 22 31 79
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,79 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,79 10,43 -2,14
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,97 -11,18 -11,63