Castellonet de la Conquesta

Transparencia / Datos en tu población / Castellonet de la Conquesta
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Castellonet de la Conquesta La Safor Rafael Pablo Sjöblom Martínez
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
133 141 138 145
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Ròtova Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 28,58€ 38,15€ 49,45€ 51,13€
Rànquing import de la taxa 91 89 89 89

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 30,42 29,68 30,34 30,75
Rànquing en la producció de residus per habitant 93 93 93 92
Kg de residus per habitant 228,72 210,50 219,86 212,07
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -76,76 -99,05 -99,23 -236,19
Kg de residus per habitant respecte al COR -144,74 -164,26 -166,72 -177,83

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 5.230 5.219 5.234 5.198
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 10 11 08 14
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 39,32 37,01 37,93 35,85
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 16,94 14,29 15,16 16,31
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 20,70 18,28 18,83 16,23

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 10.860 11.520 11.880
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  01 35 01 01
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 81,65 83,48 81,93
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 81,35 83,48 67,95
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 75,65 -2,75 73,22 69,91

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 17.140 17.100 17340
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 01 34 02 03
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 128,87 123,91 120
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 127,82 123,91 86,87
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 113,27 -2,82 102,30 99,23