Font de la Figuera

Transparencia / Datos en tu población / Font de la Figuera
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Font de la Figuera La Costera Vicent Muñoz Jordà
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
2.139 2.109 3.743 2.038
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Font de la Figuera, la
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 52,98€ 58,38€ 73,52€ 69,63€
Rànquing import de la taxa 30 23 29 29

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 904,97 1.119,70 1.035,16 894,76
Rànquing en la producció de residus per habitant 13 04 88 14
Kg de residus per habitant 423,08 530,92 276,56 439,04
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 67,62 174,21 -79,46 76,97
Kg de residus per habitant respecte al COR 49,62 156,15 -110,02 49,14

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 62.110 62.099 61.653 63.236
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 18 18 62 17
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 29,04 29,44 16,47 31,03
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 5,73 13,56 0,85 14,68
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 10,41 10,71 -2,63 11,41

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 16.507 25.720 21.549
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 02 72 37
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,83 6,87 10,57
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 7,83 6,87 1,18
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 5,08 -3,39 -1,45

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 16.544 17.495 21745
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 49 34 92 43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,73 4,67 11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0,08 4,67 0,69
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -7,87 -2,82 -16,94 -9,69