Fontanars dels Alforins

Transparencia / Datos en tu población / Fontanars dels Alforins
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Fontanars dels Alforins La Vall d’Albaida Julio Biosca Llin
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.003 973 985 979
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Fontanars dels Alforins
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 40,52€ 46,46€ 62,00€ 65,53€
Rànquing import de la taxa 63 60 63 63

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 298,65 299,38 301,84 312,94
Rànquing en la producció de residus per habitant 82 73 78 69
Kg de residus per habitant 297,76 307,68 306,43 319,65
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -7,73 -1,86 -12,65 -3,03
Kg de residus per habitant respecte al COR -75,70 -67,08 -80,15 -70,25

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 36.912 37.022 36.755 37.781
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 12 07 11 08
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 36,80 38,05 37,31 38,59
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 14,42 15,32 14,54 15,34
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 18,18 19,31 18,22 18,97

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 7.224 10.371 7.148
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 08 27 79
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,42 10,53 7,30
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,42 10,53 -3,70
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,67 0,27 -4,72

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 7.776 10.272 8588
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 09 31 74
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,99 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,99 10,43 -2,10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,17 -11,18 -11,59