Guadasséquies

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Guadasséquies La Vall d’Albaida Carmen Vidal Vallés
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
466 456 459 444
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 39,33€ 45,66€ 61,81€ 65,52€
Rànquing import de la taxa 68 66 65 65

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 136,08 135,28 137,19 142,86
Rànquing en la producció de residus per habitant 86 84 84 54
Kg de residus per habitant 292,01 296,66 298,88 321,76
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -13,48 -12,89 -20,20 -0,92
Kg de residus per habitant respecte al COR -81,45 -78,11 -87,70 -68,14

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 16.928 16.957 17.344 17.256
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 13 10 09 07
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 36,33 37,19 37,79 38,86
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 13,95 14,46 15,02 15,61
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 17,70 18,45 18,69 19,24

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 3.356 4.833 3.332
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 11 27 62
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,36 10,53 7,50
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,36 10,53 -3,50
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,61 0,27 -4,52

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 3.613 4.787 4003
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 12 31 58
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,92 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,92 10,43 -1,85
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,10 -11,18 -11,34