Llocnou de Sant Jeroni

Transparencia / Datos en tu población / Llocnou de Sant Jeroni
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Llocnou de Sant Jeroni La Safor Ricard Igualde García
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
527 543 544 542
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 34,22€ 32,54€ 44,62€ 47,57€
Rànquing import de la taxa 81 92 91 91

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 146,06 145,08 148,96 154,14
Rànquing en la producció de residus per habitant 90 92 89 90
Kg de residus per habitant 277,15 267,18 273,82 284,39
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -146,05 -158,19 -170,03 -163,87
Kg de residus per habitant respecte al COR -96,31 -107,58 -112,76 -105,51

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 3.366 6.722 6.347 6.559
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 83 80 82 84
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 6,39 12,38 11,67 12,10
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -8,49 -6,23 -7,57 -7,44
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -12,24 -6,36 -7,43 -7,52

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 11.280 11.700 13.000
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  13 35 15 15
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 21,40 21,51 23,99
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 10,69 21,51 10,01
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 15,40 -2,75 11,25 11,97

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 33.000 33.100 33520
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 06 34 12 11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 62,62 60,85 62
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 33,34 60,85 29,13
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 47,02 -2,82 39,23 41,49