Llutxent

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Llutxent La Vall d’Albaida Josep Estornell Català
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
2.422 2.402 2.367
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 53,98€ 61,94€ 78,06€
Rànquing import de la taxa 25 08 18

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 741,72 775,35 782,54
Rànquing en la producció de residus per habitant 66 56 54
Kg de residus per habitant 306,24 322,80 330,60
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 0,76 13,25 11,52
Kg de residus per habitant respecte al COR -67,22 -51,97 -55,97

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 43.273 43.264 43.274
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 52 59 57
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 17,87 18,01 18,28
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -4,51 -4,71 -4,49
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -0,76 -0,72 -0,82

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 17.445 24.922
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 19 27
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,26 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,26 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,51 0,27

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 18.777 24.685
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 18 31
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,82 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,82 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,00 -11,18