Montaverner

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Montaverner La Vall d’Albaida No consorciat
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.691 1.691 1.666 1.631
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 47,02€ 49,61€ 67,38€ 69,66€
Rànquing import de la taxa 50 51 48 48

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 535,96 490,88 508,73 524,80
Rànquing en la producció de residus per habitant 46 88 79 51
Kg de residus per habitant 316,95 290,29 305,36 321,77
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 11,47 -19,25 -13,72 -0,91
Kg de residus per habitant respecte al COR -56,51 -84,47 -81,22 -68,13

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 30.909 46.526 46.547 47.653
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 50 20 19 20
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 18,28 27,51 27,94 29,22
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -4,10 4,79 5,17 5,97
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -0,34 8,78 8,84 9,60

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 12.180 17.541 12.092
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 26 27 66
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,20 10,53 7,41
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,20 10,53 -3,59
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,45 0,27 -4,61

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 13.111 17.374 14524
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 25 64 63
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,75 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,75 10,43 -1,97
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,93 -11,18 -11,46