Oliva

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Oliva La Safor Gabriel Oltra Mestre
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
26.190 25.789 25.488 25.199
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
FCC Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 49,14€ 51,14€ 70,41€ 72,81€
Rànquing import de la taxa 45 45 45 45

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 11.187,56 11.147,54 11.671,22 11.681,60
Rànquing en la producció de residus per habitant 12 11 11 10
Kg de residus per habitant 427,17 432,26 457,91 463,57
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 3,96 6,88 14,06 15,31
Kg de residus per habitant respecte al COR 53,71 57,50 71,33 73,67

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 143.013 570.680 559.045 575.021
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 85 38 39 40
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 5,46 22,13 21,93 22,82
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -9,41 3,52 2,70 3,28
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -13,16 3,39 2,83 3,20

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 199.570 194.380 257.460
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  29 35 66 46
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,62 7,63 10,22
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -3,10 7,63 -3,76
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 1,61 -2,75 -2,64 -1,80

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 420.000 677.580 754520
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 32 34 26 26
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 16,04 26,58 30
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -13,25 26,58 -2,78
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 0,43 -2,82 4,97 9,58