Otos

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Otos La Vall d’Albaida Mario Mira Alfonso
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
455 448 450 446
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 50,75€ 54,27€ 73,92€ 75,79€
Rànquing import de la taxa 37 35 28 28

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 138,76 138,66 144,25 143,21
Rànquing en la producció de residus per habitant 69 71 69 58
Kg de residus per habitant 304,96 309,51 320,56 321,10
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -0,53 -0,03 1,47 -1,58
Kg de residus per habitant respecte al COR -68,50 -65,25 -66,02 -68,80

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 8.672 6.818 6.153 6.271
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 44 69 78 80
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 19,06 15,22 13,67 14,06
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -3,32 -7,51 -9,10 -9,19
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 0,44 -3,52 -5,43 -5,56

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 3.277 4.738 3.265
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 15 27 77
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,32 10,53 7,32
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,32 10,53 -3,68
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,56 0,27 -4,70

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 3.528 4.693 3923
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 15 31 72
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,87 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,87 10,43 -2,07
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,05 -11,18 -11,56