Palma de Gandia

Transparencia / Datos en tu población / Palma de Gandía
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Palma de Gandía La Safor María Trinidad Miñana Roig
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.652 1.561 1.511 1.543
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 61,80€ 53,44€ 71,52€ 77,15€
Rànquing import de la taxa 17 39 37 37

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 831,50 831,28 843,44 875,41
Rànquing en la producció de residus per habitant 04 03 05 03
Kg de residus per habitant 503,33 532,53 558,20 567,34
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 80,12 107,15 114,35 119,08
Kg de residus per habitant respecte al COR 129,87 157,77 171,62 177,44

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 19.388 9.594 9.072 9.020
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 75 91 92 92
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 11,74 6,15 6,00 5,85
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -3,14 -12,47 -13,23 -13,69
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -6,89 -12,59 -13,09 -13,77

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 27.780 28.760 31.360
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  16 35 16 16
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 16,82 19,03 20,32
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 6,10 19,03 6,34
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 10,81 -2,75 8,77 8,30

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 75.000 105.800 107020
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 16 34 09 09
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 45,40 70,02 69
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 16,12 70,02 36,64
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 29,80 -2,82 48,41 49,00