Palmera

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Palmera La Safor Alvaro Catala Muñoz
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
992 1.011 1.024 1.047
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 51,35€ 58,64€ 76,34€ 75,66€
Rànquing import de la taxa 35 20 23 23

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 340,14 353,82 348,88 355,05
Rànquing en la producció de residus per habitant 38 33 44 40
Kg de residus per habitant 342,88 349,97 340,70 339,11
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -80,32 -75,41 -103,15 -109,15
Kg de residus per habitant respecte al COR -30,58 -24,79 -45,88 -50,79

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 21.801 19.320 19.373 19.758
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 31 53 55 57
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 21,98 19,11 18,92 18,87
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 7,10 0,50 -0,31 -0,67
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 3,35 0,37 -0,18 -0,75

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 27.220 28.300 28.960
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  06 35 08 08
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 27,44 27,64 27,66
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 16,72 27,64 13,68
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 21,43 -2,75 17,37 15,64

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 51.000 43.140 43680
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 11 34 22 23
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 51,41 42,13 42
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 22,13 42,13 9,00
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 35,81 -2,82 20,52 21,36