Potries

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Potríes La Safor Vicent Damià Oliver Peirò
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.020 1.017 1.013 1.014
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 42,35€ 49,98€ 62,41€ 66,19€
Rànquing import de la taxa 59 49 61 61

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 321,90 325,10 330,28 336,10
Rànquing en la producció de residus per habitant 48 61 61 43
Kg de residus per habitant 315,59 319,67 326,04 331,46
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -107,62 -105,71 -117,81 -116,80
Kg de residus per habitant respecte al COR -57,87 -55,10 -60,54 -58,44

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 7.701 10.819 9.601 9.886
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 80 85 87 87
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 7,55 10,64 9,48 9,75
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -7,32 -7,97 -9,76 -9,79
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -11,07 -8,10 -9,62 -9,87

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 15.520 16.020 17.280
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  22 35 22 23
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 15,22 15,81 17,04
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 4,50 15,81 3,06
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 9,21 -2,75 5,55 5,02

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 39.000 39.000 39500
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 20 34 24 25
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 38,24 38,50 39
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 8,95 38,50 6,23
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 22,63 -2,82 16,89 18,59