Fibrociment

 

 

ON VA?

Empreses especialitzades s’han d’encarregar de desmuntar i recollir les peces fetes amb fibrociments amb amiant (uralita), degut a la seva perillositat.

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

El fibrociment es descontamina per a no malmetre el medi ambient.

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

L’eliminació es realitza en dipòsits controlats. Una vegada ocupada tota la superfície l’abocador acaba la vida útil, es cobreix i es recupera per a ús públic o espai verd.

Categoria:

Informació addicional

residuo

visible en la pestaña de atributos