Medicaments

 

 

ON VA?

Cal portar-los als contenidors ubicats a les farmàcies adherides al programa SIGRE, gestionat pel sector farmacèutic.

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

SIGRE du a terme un tractament específic mediambiental als residus de medicaments i els seus envasos.

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Els medicaments no perillosos s’eliminen mitjançant valorització energètica. Els perillosos es destrueixen.

Categoria:

Informació addicional

residuo

visible en la pestaña de atributos