Rafelcofer

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Rafelcofer La Safor Irene Furió Blasco
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.410 1.410 1.375 1.358
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 49,61€ 59,27€ 81,41€ 86,70€
Rànquing import de la taxa 42 19 09 09

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 444,42 458,50 487,14 500,34
Rànquing en la producció de residus per habitant 50 52 37 26
Kg de residus per habitant 315,19 325,18 354,28 368,44
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -108,02 -100,20 -89,57 -79,82
Kg de residus per habitant respecte al COR -58,27 -49,58 -32,30 -21,46

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 18.443 17.133 17.180
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 72 92 81 83
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 13,08 12,46 12,65
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -1,79 -18,61 -6,77 -6,89
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -5,54 -18,74 -6,64 -6,97

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 33.260 33.580 34.320
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  09 35 11 11
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 23,59 24,42 25,27
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 12,87 24,42 11,29
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 17,58 -2,75 14,16 13,25

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 42.000 66.280 67140
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 22 34 18 18
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 29,79 48,20 49
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0,50 48,20 16,72
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 14,19 -2,82 26,59 29,08