Rótova

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Rótova La Safor Antoni Garcia Serra
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.285 1.276 1.259 1.262
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 52,56€ 53,55€ 71,29€ 75,75€
Rànquing import de la taxa 31 38 40 40

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 429,70 440,74 441,64 448,61
Rànquing en la producció de residus per habitant 39 35 39 29
Kg de residus per habitant 334,40 345,41 350,79 355,48
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -88,81 -79,97 -93,07 -92,78
Kg de residus per habitant respecte al COR -39,06 -29,35 -35,79 -34,42

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 21.688 21.646 21.525 21.499
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 53 62 59 63
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 16,88 16,96 17,10 17,04
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 2,00 -1,65 -2,14 -2,50
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -1,75 -1,77 -2,00 -2,58

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 29.860 29.540 30.480
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  10 35 13 14
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 23,24 23,46 24,15
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 12,52 23,46 10,17
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 17,23 -2,75 13,20 12,13

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 54.000 102.000 103240
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 17 34 08 07
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 42,02 81,02 82
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 12,74 81,02 49,09
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 26,42 -2,82 59,41 61,45